25 listopada 2015 r.

środa, 25 listopada 2015 r.

Podsekretarz stanu Ewa Lech weźmie udział w polsko-czeskim seminarium służb kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w Ostrawie.

Republika Czeska