24-28 czerwca 2017

sobota, 24 czerwca 2017 r.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki będzie przebywał z wizytą w USA.

Wizyta ma na celu udział w targach Fancy Food oraz dyskusję z partnerami USA nt. możliwości intensyfikacji polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym zakończenia prowadzonych procedur w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku USA. Podczas wizyty zaplanowane są również spotkania z udziałem przedstawicieli środowisk biznesowych i polonijnych.