2-4 maja 2017

wtorek, 2 maja 2017 r.

Wizyta sekretarza stanu Jacka Boguckiego w Kanadzie. Wizyta ma na celu udział w targach SIAL Kanada oraz dyskusję z partnerami kanadyjskimi nt. możliwości intensyfikacji polsko-kanadyjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Podczas wizyty zaplanowane są również spotkania z udziałem przedstawicieli środowisk biznesowych i polonijnych. Wiceminister Jacek Bogucki weźmie również udział w wydarzeniach promocyjnych, związanych z polskim stoiskiem na targach SIAL, organizowanym przez MRiRW, jak i misją gospodarczą, organizowaną przez Phila Hogana, Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.