19 kwietnia 2017

środa, 19 kwietnia 2017 r.

Podpisanie Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego w sektorze cukru.

Stronami porozumienia będą: Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych i Związek Producentów Cukru w Polsce. Porozumienie to ma na celu określenie zasad współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru.  Jest to szczególnie ważne  w kontekście nadchodzących zmian na rynku cukru, związanych z odejściem od:  kwotowania produkcji cukru i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych. Proces wypracowania ostatecznego kształtu porozumienia branżowego był długi i wymagał kompromisu, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na każdym etapie negocjacji wspierało w tych działaniach zarówno plantatorów buraków cukrowych jak i producentów cukru.

Godz. 12.00, MRiRW