11 września 2017

poniedziałek, 11 września 2017 r.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski wezmą udział w otwarciu roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.