10 lipca 2017

poniedziałek, 10 lipca 2017 r.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wezmą udział w konferencji PN. Rynek wina – szanse i bariery rozwoju.

Godz. 11.00, MRiRW, Wzorcownia

Godz. 12.15,  wystąpienie wiceministra Ryszarda Zarudzkiego nt. możliwości wsparcia producentów wina