Kalendarium

poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.

23 – 24 kwietnia 2018

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki będzie przebywał w Belgradzie, gdzie weźmie udział w polsko-serbskiej konferencji nt. rozwoju obszarów wiejskich.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.

23 kwietnia 2018

Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Zbigniew Babalski wezmą udział w konferencji pn. „Przyszłość Rolno – Spożywczych Rynków Hurtowych w Polsce.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.

23 kwietnia 2018

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski weźmie udział w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

pokaż archiwalne