Informacje Prasowe

Archiwalne
piątek, 18 marca 2016 r.
Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas uroczystego otwarcia targów AGROTECH (fot. TARGI KIELCE)

Na targach AGROTECH w Kielcach

Jak co roku początek wiosny, to także prezentacja najnowszego sprzętu rolniczego na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach. Pierwszego dnia wystawę odwiedził podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

piątek, 18 marca 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z rolnikami (fot. Bronisław Kalas)

Wizyta w Złotowie

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z rolnikami z powiatu złotowskiego. Spotkanie odbywało się w Złotowie w powiecie złotowskim, w woj. wielkopolskim, podczas którego omówił bieżące prace resortu.

czwartek, 17 marca 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz ministrer Ibrahim Ahmad Abd al-Aziz Ghandour

Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Sudanu

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski wyraził dziś przekonanie o dużym potencjale rozwoju wzajemnych relacji dwustronnych w dziedzinie rolnictwa podczas dzisiejszej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Republiki Sudanu Ibrahimem Ahmadem Abd al-Aziz Ghandour.

czwartek, 17 marca 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas wizyty w Indiach

Rozmowy w Indiach

Zintensyfikowanie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku Indii to główny cel wizyty w New Delhi podsekretarz stanu Ewy Lech. Wizyta odbywała się dniach 14-16 marca.

wtorek, 15 marca 2016 r.
Fot. Podstawowym celem nowelizowanej ustawy jest powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Zmiany w ubezpieczeniach rolnych - Komunikat CIR

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

wtorek, 15 marca 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas posiedzenia unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych (przede wszystkim mleka i wieprzowiny), 14 marca br. Prezydencja Holenderska przedstawiła propozycje działań (w oparciu o nadesłane w lutym br. do KE przez państwa członkowskie propozycje), które powinny zostać uruchomione w celu poprawy sytuacji.

wtorek, 15 marca 2016 r.
Fot. Grunty orne

Stanowisko Ministra – nieprawdziwe informacje PSL

Najczęściej podawane przez działaczy PSL nieprawdziwe informacje o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

wtorek, 15 marca 2016 r.
Fot. Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają teraz szansę na szeroką promocję swoich inwestycji.

wtorek, 15 marca 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z Ministrem Rolnictwa Republiki Czeskiej

Spotkanie z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej

Na marginesie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), która odbywała się 14 marca br. w Brukseli, minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Marianem Jurečką. Spotkanie poświęcone było omówieniu współpracy bilateralnej oraz współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w związku z faktem, iż z dniem 1 lipca 2016 roku Polska przejmie od Republiki Czeskiej roczne przewodnictwo w tym ugrupowaniu.

pokaż aktualne