Informacje Prasowe

Archiwalne
wtorek, 17 maja 2016 r.
Fot. Wymrożone zboże

Ujemne skutki przezimowania

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów.

wtorek, 17 maja 2016 r.
Fot. Posiedzenie Rady Ministrów podsumowujące 6 miesięcy prac Rządu premier Beaty Szydło (foto. P. Tracz/KPRM )

Pół roku Rządu

Podczas I półrocza funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości w resorcie rolnictwa podejmowane były działania służące realizacji wyznaczonych priorytetów, z których głównym jest poprawa i wyrównywanie poziomu życia rodzin rolniczych oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich względem mieszkańców miast.

wtorek, 17 maja 2016 r.
Fot. Susza

Monitoring suszy

Monitoring suszy jest zadaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po ubiegłorocznych doświadczeniach prowadzenia monitoringu suszy dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw, ustalone zostały nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w 2016 roku.

poniedziałek, 16 maja 2016 r.
Fot. Flagi UE przed siedzibą Komisji Europejskiej © Unia Europejska

Tematyka jutrzejszego posiedzenia AGRIFISH

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel 17 maja 2016 r. będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.

piątek, 13 maja 2016 r.
Fot. Żywność wyprodukowana w gospodarstwie rolnym

Ułatwianie rolnikom sprzedaży żywności

Stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, bez udziału pośredników, żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli (tzw. rolniczy handel detaliczny) – to podstawowy cel ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

piątek, 13 maja 2016 r.
Fot. Młody rolnik

Kwalifikacje rolnicze

Nieprawdą jest, jak podają niektóre media, że wyższe wykształcenie jest niezbędne do posiadania kwalifikacji rolniczych.

środa, 11 maja 2016 r.
Fot. Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sekcja „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta

Minister Krzysztof Jurgiel wziął udział 10 maja 2016 r. w spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju - sekcja „Wieś, rolnictwo”. Głównym punktem spotkania była prezentacja założeń Paktu dla obszarów wiejskich. Minister przedstawił istotę i funkcje Paktu, powiązania tego dokumentu ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, stan dotychczasowych prac oraz propozycje potencjalnych sposobów wzmocnienia i ukierunkowania wsparcia obszarów wiejskich w polityce spójności.

pokaż aktualne