Informacje Prasowe

Archiwalne
wtorek, 26 kwietnia 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania Pakt dla wsi

Pakt dla obszarów wiejskich – posiedzenie Zespołu

Czwarte posiedzenie Zespołu do spraw opracowania dokumentu programowego „Pakt dla obszarów wiejskich” odbyło się 25 kwietnia br. w MRiRW. W spotkaniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel, a poprowadził przewodniczący Zespołu podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

wtorek, 26 kwietnia 2016 r.
Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas debaty

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski

– Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa, a zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce wpisane jest w strategię bezpieczeństwa narodowego – mówił sekretarz stanu Jacek Bogucki, podczas debaty na temat bezpieczeństwa żywnościowego.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016 r.
Fot. Wiceminister Rafał Romanowski podczas Targów Regionalia

Targi Regionalia

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski uczestniczył w miniony piątek w uroczystej ceremonii otwarcia V edycji Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”.

piątek, 22 kwietnia 2016 r.
Fot. Minister Jurgiel przekazuje informacje o pracach prowadzonych w resorcie

Spotkania z rolnikami

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywał dziś w województwie podlaskim, gdzie podczas spotkań z rolnikami rozmawiał o najważniejszych sprawach dla tego sektora polskiej gospodarki.

czwartek, 21 kwietnia 2016 r.
Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania

Spotkanie nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych

Dziś odbyło się spotkanie sekretarza stanu Jacka Boguckiego z przedstawicielami organizacji rolników, przetwórców i handlu, którego celem była wymiana poglądów nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo w tym zakresie. W spotkaniu wzięła udział również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

czwartek, 21 kwietnia 2016 r.
Fot. Logo Strona Internetowa bez Barier

Strona internetowa ministerstwa na 5

Z satysfakcją informujemy, że nasza strona internetowa (www.minrol.gov.pl) została uznana za najbardziej przyjazną stronę administracji rządowej dla osób niepełnosprawnych.

środa, 20 kwietnia 2016 r.
Fot. Projekt dyrektywy NEC przewiduje zmniejszenie emisji m.in. amoniaku poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk w chowie zwierząt

Wniosek w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy NEC

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi z wnioskiem o przedyskutowanie na posiedzeniu Rady Ministrów UE kwestii związanych z konsekwencjami wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)92 - dyrektywy NEC). Kształt tej dyrektywy jest obecnie negocjowany pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

pokaż aktualne