Informacje Prasowe

Archiwalne
czwartek, 3 marca 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel, sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarz stanu Ewa Lech podczas spotkania

Spotkanie z producentami trzody

3 marca 2016 r. w siedzibie resortu rolnictwa odbyło się kolejne spotkanie w sprawie działań, jakie mogą być podjęte celem pomocy producentom świń znajdującym się w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi, w szczególności producentom, którzy znaleźli się w rozszerzonej strefie objętej ograniczeniami (obszar z części II załącznika do decyzji 2014/709/UE).

czwartek, 3 marca 2016 r.
Fot. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas spotkania

Spotkanie z Europa ADM

3 marca br. sekretarz stanu Zbigniew Babalski spotkał się z Generalnym Dyrektorem Europa ADM Kitem Bethelem. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu, w ramach misji firm USA zaangażowanych w działalność w Polsce. Podczas rozmowy omówiono przede wszystkim kwestie polityki w zakresie biopoaliw pierwszej generacji wytwarzanych z produktów roślinnych.

środa, 2 marca 2016 r.

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się 1 marca z ekspertami Politechniki Białostockiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Podczas spotkania omówiono uwarunkowania związane z produkcją i konsumpcją energii na obszarach wiejskich. Eksperci podkreślili potrzebę ograniczenia kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją energii. Powstałe oszczędności powinny sprzyjać rozwojowi lokalnych inicjatyw gospodarczych i wspierać przede wszystkim produkcję rolną w małych gospodarstwach rodzinnych.

wtorek, 1 marca 2016 r.
Fot. Program pomocy dla producentów mleka został opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomoc dla producentów mleka

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka. Projekt został omówiony podczas dzisiejszego posiedzenia kierownictwa ministerstwa i skierowany do dalszego procesu legislacyjnego.

wtorek, 1 marca 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas spotkania Ministrów ds. Rolnictwa oraz Głównych Lekarzy Weterynarii

Rozmowy w Talinie o ASF

Podsekretarz stanu Ewa Lech w miniony piątek reprezentowała Polskę podczas kolejnego spotkania ministrów ds. rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii poświęconego tematyce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

wtorek, 1 marca 2016 r.
Fot. Na wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności należy wyeliminować stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych

Zapobiegniemy nieuczciwym praktykom rynkowym

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami.

wtorek, 1 marca 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia AKROS

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia AKROS

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z grupą prywatnych doradców rolniczych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS. Stowarzyszenie AKROS zostało powołane do życia w 2011 r. i skupia osoby fizyczne, prowadzące działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 36 firm doradczych z całej Polski.

poniedziałek, 29 lutego 2016 r.
Fot. Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86,00 zł pomnożone przez ilość ha użytków rolnych

Ostatni dzień składania wniosków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że dzień 29 lutego 2016 r. jest ostatnim dniem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

poniedziałek, 29 lutego 2016 r.
Fot. Wiceminister Ewa Lech podczas podpisania dokumentów

V posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej

29 lutego 2016 r. w Mińsku odbyło się V posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, któremu współprzewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech wraz z wiceministrem rolnictwa i wyżywienia, dyrektorem departamentu nadzoru weterynaryjnego i żywnościowego Aleksandrem Subbotinem. W spotkaniu wziął też udział główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski.

poniedziałek, 29 lutego 2016 r.
Fot. Uroczystość uhonorowania olimpijczyków ( od lewej:  podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski, mistrz olimpijski Jan Kowalczyk, srebrny medalista igrzysk olimpijskich Janusz Bobik, srebrny medalista igrzysk olimpijskich Marian Kozicki , minister w KPRM Henryk Kowalczyk, zawodniczka odbierająca nagrodę w imieniu  srebrnego medalisty Wiesława Hartmana,  prezes ANR Waldemar Humięcki

Cavaliada w Warszawie

W miniony weekend podsekretarz stanu Rafał Romanowski uczestniczył w odbywającym się w Warszawie finale CAVALIADY Tour 2015/2016.

pokaż aktualne