Informacje Prasowe

Archiwalne
wtorek, 2 lutego 2016 r.
Fot. Wieś

Nowa, preferencyjna linia kredytowa

W przyjętym wczoraj przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.

wtorek, 2 lutego 2016 r.
Fot. Masło

Przedłużenie dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

W dniu 28 stycznia br. Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

poniedziałek, 1 lutego 2016 r.
Fot. Ciągnik rolniczy

Od dziś wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

poniedziałek, 1 lutego 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel

Podziękowanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizacjom, związkom oraz innym reprezentantom środowiska rolniczego bardzo dziękuję za pozytywną reakcję na złożone zaproszenie do współpracy w celu wspólnego rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa.

poniedziałek, 1 lutego 2016 r.
Fot. Spotkanie w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Wizyta w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odwiedził 29 stycznia br. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Podczas spotkania z pracownikami przedstawił „Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zaprezentował także informację nt. stanu realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok.

środa, 27 stycznia 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski z uczestnikami spotkania

Spotkanie z przedstawicielami KZRKiOR i KGW

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski spotkał się dziś z przedstawicielami Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Prezydium Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, w sprawie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019, a także zasad współpracy KZRKiOR z MRiRW.

wtorek, 26 stycznia 2016 r.
Fot. Akt powołania wiceministra Ryszarda Zarudzkiego w skład Komisji

Współpraca administracji państwowej i samorządu

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odebrał dzisiaj z rąk ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka akt powołania w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

wtorek, 26 stycznia 2016 r.
Fot. Dziki

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików

W związku z niepewną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski, planowane jest wprowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstrzału sanitarnego dzików, które stanowią potencjalny rezerwuar tej choroby. Odstrzał taki ma być wykonany w pasie o szerokości ok. 50 km od granicy obszaru objętego ograniczeniami w województwie podlaskim oraz wzdłuż wschodniej granicy państwa.

wtorek, 26 stycznia 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas debaty Okrągły stół rolniczy w Łodzi

Okrągły stół rolniczy w Łodzi

Podsekretarz stanu Ewa Lech 25 stycznia uczestniczyła w Łodzi w zorganizowanej z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w debacie ,,Okrągły Stół Rolniczy – rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie łódzkim’’.

pokaż aktualne