Z wizytą w Słowenii

niedziela, 27 sierpnia 2017 r.

W minionym tygodniu sekretarz stanu Zbigniew Babalski złożył wizytę w Słowenii.

Fot. Spotkanie Ministrów Rolnictwa 16+1 w Słowenii

Fot. Spotkanie Ministrów Rolnictwa 16+1 w Słowenii

Polski wiceminister na zaproszenie wicepremiera, ministra rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Republiki Słowenii Dejana Židana, uczestniczył w wydarzeniach związanych z odbywającym się tam 12. Forum ds. Współpracy Rolno-Handlowej między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej (16+1), a także w 55. Międzynarodowych Targach Rolnictwa i Żywności AGRA.

Tegoroczne spotkanie ministrów rolnictwa formatu 16+1 poświęcone było kwestiom znaczenia łańcuchów dostaw żywności na szczeblu lokalnym i globalnym. Podczas wystąpienia na sesji plenarnej Zbigniew Babalski zwrócił uwagę na potrzebę propagowania krótkich łańcuchów dostaw oraz żywności lokalnej. Przedstawił także, podjęte przez Polskę, inicjatywy regulujące kwestię nieuczciwych praktyk handlowych oraz wzmacniające pozycję rolników.

W podsumowaniu dyskusji uczestnicy obrad przyjęli Wspólną Deklarację, w której kraje zobowiązują się do dalszego zacieśniania współpracy, wspierania kontaktów biznesowych, a także ułatwiania procedur w wymianie handlowej.

Wizyta była okazją do spotkań bilateralnych z ministrami rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym: Słowenii, Bułgarii, Węgier, Rumunii. Rozmowy dotyczyły m.in. kształtu przyszłej WPR, a także możliwości rozwoju współpracy dwustronnej.

Wydarzeniom w Słowenii towarzyszyły Międzynarodowe Targi Rolnictwa i Żywności AGRA, na których nie zabrakło polskiego akcentu. Na stoisku informacyjno-promocyjnym, zorganizowanym wspólnie przez MRiRW i Ambasadę RP w Słowenii, zaprezentowane zostały produkty kilkunastu polskich firm reprezentujących branżę mleczarską, owocowo-warzywną, a także suplementy diety. W ceremonii otwarcia targów uczestniczył Prezydent Słowenii, który spotkał się także z przewodniczącymi delegacji ministerialnych.

Spotkania kierownictwa resortów rolnictwa Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej były istotnym uzupełnieniem polsko-chińskiej współpracy dwustronnej. Delegacji ChRL na 12. Forum ds. Współpracy Rolno-Handlowej w formacie 16+1 przewodniczył minister rolnictwa Han Changfu, który prosto ze Słowenii udał się z pierwszą oficjalną wizytą do Polski.