Wizyta w Indiach

poniedziałek, 13 marca 2017 r.

W minionym tygodniu podsekretarz stanu Ewa Lech przebywała w Nowym Delhi, w Indiach. Głównym celem wizyty były bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Kierownictwa ministerstwa rolnictwa i dobrostanu rolników Republiki Indii na temat eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.

Foto. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas seminarium

Foto. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas seminarium

Polska jest zainteresowana przede wszystkim sprzedażą  na rynek indyjski drobiu, wieprzowiny i jabłek. Wiceminister Lech spotkała się również z Kierownictwem ministerstwa przetwórstwa rolno-spożywczego Republiki Indii i przedstawicielami środowisk biznesowych oraz prasy.

Wizyta objęła także udział w seminarium na temat polsko-indyjskiej współpracy w dziedzinie  rolnictwa oraz w wydarzeniach promujących polskie produkty żywnościowe.

Wiceminister Ewa Lech spotkała się z sekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa i dobrostanu rolników Republiki Indi S. S. Ahluwalią, podsekretarzem stanu D. Chaudhry’m i podsekretarzem stanu S.K. Pattanayakiem. Głównymi tematami tych spotkań były: dostęp do rynku indyjskiego polskich artykułów rolno-spożywczych, potencjał polsko-indyjskiej współpracy naukowej oraz polskie działania promocyjne na tym rynku. Obie strony podkreślały zainteresowanie dalszym wzmacnianiem współpracy w sektorze rolno-spożywczym.

Partnerzy indyjscy potwierdzili zatwierdzenie zaktualizowanych wymagań fitosanitarnych dla eksportu polskich jabłek, jak również wskazali koniec maja jako datę wejścia w życie nowych regulacji. Zadeklarowali również gotowość do pilnego zakończenia uzgodnień dot. świadectw zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów mięsnych drobiowych, warunkujących dostęp tych produktów do rynku indyjskiego. Wyrazili również zainteresowanie zapoznaniem się z polskimi doświadczeniami związanymi z procedurami i technologiami dotyczącymi przetwórstwa wieprzowiny i drobiu, jak również funkcjonowaniem służb weterynaryjnych.

Polska wiceminister spotkała się również z minister przetwórstwa rolno-spożywczego H. K Badal. Rozmowa dotyczyła między innymi dwustronnej współpracy. Także naukowej, w kontekście przetwórstwa spożywczego, przechowywania i konserwowania żywności, jak również szans wynikających dla polskich przedsiębiorców z realizacji przez Indie programu budowy centrów przemysłu spożywczego tzw. Mega Food Parks. Minister Badal zaprosiła Polskę do udziału w Światowej Wystawie Żywności, która odbędzie się w Nowym Delhi w listopadzie 2017 r., w charakterze kraju partnerskiego. Również na tym spotkaniu strona indyjska podkreśliła zainteresowanie polskimi technologiami oraz know-how, tym razem w kontekście przetwórstwa warzyw i owoców.

Kolejnym ważnym elementem wizyty był udział wiceminister E. Lech w ceremonii otwarcia Międzynarodowych Targów Żywności Aahar 2017, podczas których MRiRW oraz Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Nowym Delhi zorganizowały stoisko promocyjno-informacyjne. Polska ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem gości zwiedzających targi. Odwiedzający zadawali wiele zapytań dotyczących wystawionych na stoisku polskich produktów. Obecni na targach przedstawiciele polskich firm sektora rolno-spożywczego mieli możliwość nawiązania istotnych kontaktów handlowych.

Ewa Lech zainaugurowała także seminarium na temat polsko-indyjskiej współpracy w zakresie rolnictwa, w którym wzięli udział polscy i indyjscy eksperci w dziedzinie nasiennictwa, ochrony roślin, hodowli zwierząt i mechanizacji rolnictwa. Uczestnicy po stronie indyjskiej byli zainteresowani polskimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem służb weterynaryjnych i fitosanitarnych w Polsce, jak również współpracą badawczą na temat optymalizacji konstrukcji maszyn rolniczych. Zgromadzeni przedstawiciele firm indyjskich sygnalizowali zainteresowanie nawiązaniem kontaktów z polskimi przedsiębiorcami, m.in. eksporterami jabłek, drobiu żywego, mięsa drobiowego oraz wieprzowego, jak również producentami maszyn do produkcji rolniczej.