Wizyta delegacji z Kosowa

wtorek, 17 kwietnia 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył dziś w spotkaniu z delegacją przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kosowa.

Fot. Spotkanie z delegacją z Kosowa

Fot. Spotkanie z delegacją z Kosowa

Celem spotkania było przedstawienie 12-osobowej delegacji urzędników systemu polskiego doradztwa rolniczego.

Kosowo zamierza ubiegać się o członkostwo w UE, a zapewnienie doradztwa rolniczego jest obowiązkowe dla każdego państwa członkowskiego. Wiceminister Ryszard Zarudzki zdeklarował chęć współpracy i gotowość podzielenia się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania i organizacji polskiego systemu doradztwa rolniczego.

Republika Kosowa jest położona na Półwyspie Bałkańskim i graniczy od północnego wschodu z Serbią, od południa z Macedonią, od zachodu z Albanią i od północnego zachodu z Czarnogórą. Na terenie Kosowa istnieje ok. 170 tys. gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym rozdrobnieniem. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 2 ha.

Delegacja z Kosowa uzyskała informacje na temat zasad nadzoru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad jednostkami publicznego doradztwa rolniczego w Polsce tj. nad Centrum Doradztwa Rolniczego oraz nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Zaprezentowano także zadania tych jednostek, realizowane w okresie przedakcesyjnym i obecnie, z uwzględnieniem współpracy doradztwa rolniczego z instytutami badawczymi resortu rolnictwa.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznani zostali z uwarunkowaniami rozwoju polskiego rolnictwa i systemem wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.