V posiedzenie Grupy Roboczej – ASF

środa, 14 czerwca 2017 r.

Dziś odbyło się piąte posiedzenie Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Fot. V posiedzenie Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Fot. V posiedzenie Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Spotkanie odbywało się pod przewodnictwem podsekretarza stanu z Ministerstwa Środowiska Andrzeja Koniecznego.

W posiedzeniu uczestniczyli również: sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

W trakcie dyskusji, po analizie aktualnej sytuacji, podkreślono potrzebę prowadzenia dalszego systematycznego odstrzału dzików.

Ponadto, uzgodniono, że 19 czerwca br., w siedzibie ZG PZŁ odbędzie się spotkanie robocze, z udziałem Łowczych Okręgowych, którego zadaniem będzie wypracowanie kierunków dalszych działań mających na celu ograniczenie populacji dzików.