Szacowanie szkód – wytyczne dla komisji

czwartek, 31 marca 2016 r.

Fot. Klęski żywiołowe

Fot. Klęski żywiołowe

Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 233,2 kB)