Sprawy handlu rolnego w negocjacjach UE z partnerami światowymi – głównym tematem obrad Rady Ministrów rolnictwa UE 6 listopada br.

wtorek, 7 listopada 2017 r.

Podczas Rady Ministrów rolnictwa Unii Europejskiej Komisja przedstawiła informacje o stanie negocjacji z głównymi partnerami handlowymi.

Fot. Od lewej radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska oraz podsekretarz stanu Ewa Lech

Fot. Od lewej radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska oraz podsekretarz stanu Ewa Lech

Grupa 10 Państw Członkowskich, w tym Polska, we wspólnym dokumencie ponownie wyraziła obawy dotyczące przebiegu negocjacji z Mercosurem; chodzi o zabezpieczenie interesów producentów unijnych z tzw. sektorów wrażliwych (wołowina, wieprzowina, drób, wino oraz etanol) przy jednoczesnym promowaniu interesów ofensywnych.

Ponadto, w związku z 11 Konferencją Ministerialną w Buenos Aires (10-14 grudnia br.) państwa te zaapelowały do Komisji o obronę interesów producentów rolnych UE, w tym, w zakresie ochrony obecnej wspólnej polityki rolnej, zwłaszcza dotyczącej wsparcia krajowego (wszystkich instrumentów tzw. blue box). Te ustalenia nie mogą wyprzedzać rozpoczynającej się dyskusji na temat przyszłej WPR po 2020 r. – podkreślono we wspólnym dokumencie.      

Reprezentująca  Polskę  na tym posiedzeniu wiceminister Ewa Lech zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na wrażliwy sektor mleczarski w negocjacjach z Nową Zelandią. Jednak to umowa z Mercosurem w opinii Polski niesie największe zagrożenia dla stabilności rynku rolnego w UE zwłaszcza w zakresie oferowanych przez UE koncesji taryfowych na wrażliwe towary rolne. Odnosząc się do negocjacji w ramach  WTO – Polska uważa, że stosowane wsparcie z kategorii Blue Box oraz Green Box nie powinno być przedmiotem negocjacji.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan potwierdził, że do końca 2017 r. Unia Europejska chce zakończyć negocjacje handlowe  z Mercosurem. Zapewnił o wyważonym stanowisku UE w tych negocjacjach (w zakresie wieprzowiny  i etanolu) oraz o ochronie oznaczeń geograficznych pochodzenia produktów unijnych.

Zapewnił, że UE ma dobre stanowisko na Konferencję Ministerialną WTO. Dotyczy ono obrony interesów producentów rolnych UE oraz wspólnej polityki rolnej. Komisarz podkreślił też, że dla UE ważne są ofensywne interesy oraz klauzule ochronne. Przypomniał o zakończonych negocjacjach z Japonią, Wietnamem oraz Singapurem oraz o korzyściach płynących z otwarcia rynków dla unijnych  producentów rolnych.

Poza tematem negocjacji handlowych ministrowie omawiali też sposoby zapobiegania degradacji gleb w UE oraz sprawę zrównoważonego stosowanie pestycydów, zgodnie z realizacją dyrektywy 2009/128 WE.