Spotkanie z rolnikami

wtorek, 12 grudnia 2017 r.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkali się dzisiaj z radnymi i sołtysami z gminy Sokoły.

Fot. Minister K. Jurgiel oraz wiceminister J. Bogucki podczas spotkania z rolnikami

Fot. Minister K. Jurgiel oraz wiceminister J. Bogucki podczas spotkania z rolnikami

Minister Jurgiel zapewnił, że w pracach MRiRW ważne miejsce zajmują spotkania z mieszkańcami wsi. − Wsłuchujemy się w głos rolników i staramy się wyciągać wnioski z tych rozmów − dodał wiceminister Bogucki

Krzysztof Jurgiel poinformował o aktualnych pracach prowadzonych przez resort rolnictwa. W tym między innymi o walce z afrykańskim pomorem świń. − Przygotowaliśmy specustawę, która da możliwość dalszego, jeszcze bardziej wzmożonego zwalczania tego wirusa.

Minister zwrócił uwagę na to, że wszystkie podejmowane działania służą zwiększeniu opłacalności produkcji rolnej. Stąd też poszukiwanie nowych rynków zbytu. To także środki krajowe i unijne przekazywane na wieś, udoskonalanie systemu ubezpieczeń rolnych oraz pakiet ustaw mających na celu umocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym.

Rolnicy mieli możliwość rozmowy z ministrem na najbardziej interesuje ich kwestie. Spotkanie było także okazją do prezentacji zmian w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i poinformowania rolników o harmonogramie naboru wniosków.