Spotkanie z Izbą Rolniczą na Pomorzu

piątek, 17 listopada 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami samorządu rolniczego, zorganizowanym przez Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej, w Pruszczu Gdańskim.

Fot. Wiceminister R. Zarudzki podczas wręczania statuetek Rolnicy Rolnikom

Fot. Wiceminister R. Zarudzki podczas wręczania statuetek Rolnicy Rolnikom

Głównymi tematami rozmów były bieżące zagadnienia dotyczące stanu rolnictwa w Polsce i w województwie pomorskim oraz planowane kierunki rozwoju.

Wiceminister Zarudzki podkreślił, ze w debacie unijnej o przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej dla Polski istotne są kwestie dotyczące wyrównanego wsparcia z budżetu UE. Podsekretarz stanu omówił także kierunki rozwoju polskiego rolnictwa wskazane w krajowej Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a także cele strategiczne dla tego sektora  uwzględnione w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa oraz w Pakcie dla obszarów wiejskich.

–  W programowanie strategiczne włączamy ośrodki regionalne, w tym wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz urzędy wojewódzkie i grona eksperckie, które utworzyły specjalne zespoły wojewódzkie analizujące możliwości i potrzeby w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa regionów – podkreślił wiceminister Zarudzki i dodał,  że efekty ich prac pozwolą efektywniej ukierunkować wsparcie publiczne, zarówno krajowej jak unijne dla obszarów wiejskich
i sektora rolno-spożywczego.

Spotkanie było także okazją do podziękowań, złożonych w imieniu rolników przez Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej, wszystkim niosącym pomoc w trakcie sierpniowych nawałnic.