Rozmowy polsko-serbskie

czwartek, 9 listopada 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się dziś z wiceministrem rolnictwa, leśnictwa i zarządzania gospodarką wodną Republiki Serbii Zoranem Janjatoviciem, który przebywa w Polsce w ramach wizyty studyjnej realizowanej w związku z projektem „Wsparcie rozwoju regionalnego oraz rozwoju obszarów wiejskich w Serbii”.

Fot. Rozmowy polsko-serbskie

Fot. Rozmowy polsko-serbskie

Głównymi tematami rozmowy były: możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa, współpraca handlowa i ekspercka oraz polskie doświadczenia akcesyjne dotyczące programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w UE oraz rekomendacjami międzynarodowymi (OIE) strona polska zwróciła się z prośbą o zniesienie przez stronę serbską restrykcji importowych dla świń i mięsa wieprzowego z Polski w związku z występowaniem ASF.

Po spotkaniu dwustronnym odbyło się spotkanie eksperckie z udziałem obu ministrów oraz pozostałych uczestników wizyty studyjnej z Republiki Serbii. Byli to przedstawiciele serbskich instytucji: Ministerstwa Rolnictwa Leśnictwa i Zarządzania Gospodarką Wodną, krajowej i regionalnych agencji rozwoju, Stowarzyszenia Miast i Gmin, Krajowej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Republiki Serbii.

Z uwagi na zainteresowanie strony serbskiej głównymi tematami spotkania eksperckiego były: doradztwo rolnicze, strategie rozwoju wsi i rolnictwa, polskie doświadczenia przedakcesyjne dotyczące m.in. programu SAPARD.

Polska odnotowuje od 2012 r. dodatnie, rosnące saldo handlowe w wymianie produktów rolno -spożywczych z Republiką Serbii. W  2016 r. wartość eksportu do Republiki Serbii wyniosła 77,2 mln EURi w porównaniu do analogicznego okresu 2015 rokuwzrosła o 24%.

Głównym towaremeksportowym w tym. okresie byłyjabłka (9 mln EUR).

W 2016 r. Serbia była jednymz głównych kierunków eksportu jabłek poza UE i WNP.