Rozmowy polsko-nowozelandzkie

piątek, 8 kwietnia 2016 r.

Przebywający w Paryżu z okazji szczytu OECD, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przeprowadził dziś rozmowę z ministrem rolnictwa Nowej Zelandii Nathan’em Guy’em.

Fot. Rozmowy polsko-nowozelandzkie

Fot. Rozmowy polsko-nowozelandzkie

Głównym celem spotkania była kontynuacja rozmów z przedstawicielami kierownictwa nowozelandzkiego resortu rolnictwa nt. możliwości zintensyfikowania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju współpracy w rolnictwie, w szczególności w dziedzinie mleczarstwa oraz innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania rolnictwem.

Strony wyraziły zainteresowanie kontynuacją współpracy w ramach Globalnego Stowarzyszenia na Rzecz Badań nad Gazami Cieplarnianymi w Rolnictwie.

Minister Jurgiel podkreślił również, że nadzorowane przez MRiRW ośrodki doradztwa i instytuty badawcze należące do Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) są zainteresowane podjęciem wspólnych przedsięwzięć naukowych z partnerami nowozelandzkimi.

Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował ponadto o rosnącym zainteresowaniu polskich producentów prowadzeniem współpracy z partnerami nowozelandzkimi, w tym planowanym udziale przedstawicieli polskiej branży rolno-spożywczej w targach Fine Food New Zealand w Auckland, w czerwcu 2016 r.

Minister Nathan Guy podkreślił, że w ostatnim okresie stosunki polsko-nowozelandzkie bardzo się rozwinęły, czego przejawem jest duża liczba wizyt i spotkań wysokiego szczebla między przedstawicielami władz obu krajów.