Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

środa, 14 lutego 2018 r.

Dzisiaj w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W spotkaniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. Obecni byli także wiceministrowie Ryszard Zarudzki i Rafał Romanowski.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel odpowiada na pytania uczestników spotkania

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel odpowiada na pytania uczestników spotkania

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady omawiano kwestie związane z:

  • projektem ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne;
  • ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
  • informacją w sprawie stanowiska Rządu RP do komunikatu KE „Przyszłość rolnictwa i produkcja żywności”;
  • programem hodowli koni w Polsce.

Uczestnicy dzisiejszego posiedzenia otrzymali dokument „Priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019”. − Realizujemy program przyjęty na początku kadencji tego Rządu. Po dwóch latach dokonaliśmy oceny realizacji zadań i teraz otrzymujecie Państwo priorytety w 7 obszarach. Te podstawowe priorytety to opłacalność produkcji rolnej, a także poprawa jakości życia na obszarach wiejskich − podkreślił minister Jurgiel.

Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że aktualnie największym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa są zmagania z wirusem afrykańskiego pomoru świń. − Przyjęliśmy rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji na terenie całego kraju. Uzgadniamy z Brukselą możliwość wsparcia. Przewidujemy 3-letnie rekompensaty dla gospodarstw, które chcą wyłączyć się z produkcji.

Minister poinformował także, że trwają prace nad możliwością uruchamiania w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedsiębiorstw przetwórczych. − Szukamy formy prawnej, źródeł finansowego wsparcia takich działań.

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie została powołana zarządzeniem nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Celem powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, jako organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest stworzenie płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym, zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w celu zachowania pokoju społecznego oraz stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.