RLKS w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim

czwartek, 5 stycznia 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 5 stycznia br. spotkał się z przedstawicielami urzędów marszałkowskich i lokalnych grup działania (LGD) z województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Spotkanie dotyczyło wdrażania instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w tych województwach.

Foto. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania

Foto. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania

W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele ministerstwa rozwoju, ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiceminister Ryszard Zarudzki zaproponował powołanie stałego zespołu dedykowanego RLKS. W skład zespołu weszliby przedstawiciele instytucji reprezentowanych podczas spotkania. W opinii zgromadzonych grupa taka, pozwoliłaby na bieżąco rozstrzygać wątpliwości związane z finansowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z czterech różnych funduszy. To z kolei przełożyłoby się na realne usprawnienie wdrażania RLKS.

W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia budzące największe wątpliwości, w tym m.in. kwestie finansowania kosztów bieżących LGD ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego czy możliwości dokonywania zmian w zapisach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w zakresie wartości wskaźników dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem dyskusji było wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do ujednolicenia zasad wdrażania RLKS we wszystkich europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych, w ramach których możliwe jest jego finansowanie i w rezultacie uproszczenie jego stosowania. Uzgodniono, że przedstawiciele regionów przekażą propozycje rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii resortowi rozwoju.