Pszczelarz Roku

piątek, 24 marca 2017 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłoszono wyniki rywalizacji o tytuł „Pszczelarza Roku”. W spotkaniu uczestniczyli minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ewa Lech.

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas otwarcia konferencji

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas otwarcia konferencji

Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji naukowej poświęconej pszczelarstwu „Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły”, zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

− Problem związany z ginięciem tych pożytecznych owadów jest globalny. Wielu naukowców i praktyków zastanawia się jakie są tego przyczyny i jak można im zaradzić. Również resort rolnictwa docenia zagrożenie tym zjawiskiem i badania w kierunku przeciwdziałania − podkreślił minister Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa dodał, że podnoszenie poziomu masowej świadomości o wzajemnym oddziaływaniu pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły jest niezwykle istotne.

− Musimy mieć pełną świadomość tego, że pod pojęciem oddziaływania środowiska na pszczoły jesteśmy my. To przede wszystkim nasza działalność sprawia, że powstają zagrożenia. Możemy jednak również oddziaływać pozytywnie dbając o przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego − zaznaczył Krzysztof Jurgiel.

− Ocenialiśmy 54 miody, pszczelarzy było trochę mniej. Warto pamiętać, że są to pszczelarze wytypowani z szerszego grona przez różnego rodzaju organizacje pszczelarskie – mówił przewodniczący kapituły konkursu Marek Szczygielski.

Organizatorzy podkreślali, że konkurs cieszy się dużą popularnością. Oceniane są całe pasieki, a także w oddzielnych kategoriach produkowane przez nie gatunki miodu.

W tegorocznej edycji laureatami Grand Prix Konkursu Pszczelarz Roku 2016 zostali: Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz.

Konkurs „Pszczelarz Roku” organizowany jest we współpracy z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami pszczelarzy. Patronat honorowy sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Konkurs kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski, a uczestnikami mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Kandydatów zgłaszają związki i organizacje pszczelarzy. Kolejna edycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.