Program wsparcia hodowli roślin

piątek, 10 lutego 2017 r.

10 lutego 2017 r. podsekretarz stanu Ewa Lech spotkała się z przedstawicielami hodowli roślin, instytutów naukowych oraz Polskiej Izby Nasiennej. Rozmowy poświęcone były tematyce zgłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Programu wsparcia hodowli roślin w Polsce” w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Foto. Uczestnicy spotkania na temat Programu wsparcia hodowli roślin

Foto. Uczestnicy spotkania na temat Programu wsparcia hodowli roślin

Podczas spotkania omówiono:

- znaczenie Strategii;

- zakres zadań związanych z realizacją Strategii;

- rolę spółek hodowli roślin, instytutów naukowych oraz ministerstwa w tworzeniu Programu;

- priorytety oraz działania przewidziane do realizacji w 2017 r.

W trakcie dyskusji została podkreślona rola sektora hodowli roślin przejawiająca się przede wszystkim w poprawianiu efektywności produkcji roślinnej poprzez stałe dostarczanie rolnictwu nowych odmian o lepszych cechach plonowania, jakości zbioru i cechach użytkowych. Podkreślono także wagę podejmowanych zadań, dla których priorytetem powinna być innowacyjność na rzecz uprawy roślin i produkcji nasiennej, współpraca hodowców oraz współpraca z naukowcami.

Wiceminister Ewa Lech zachęcała przedstawicieli branży hodowlanej do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia wspólnego przedsięwzięcia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którego będą finansowane prace hodowlane.