Powstanie zespół doradczy ds. pszczelarstwa

środa, 1 lutego 2017 r.

− Podejmowane przez resort działania będą służyły zachowaniu polskiego pszczelarstwa w dobrej kondycji − powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Fot. Pszczoła

Fot. Pszczoła

Krzysztof Jurgiel rozmawiał dzisiaj z działaczami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pszczelarzy, było przedstawienie problemów, które zdaniem zainteresowanych, nie zostały dotychczas rozwiązane.

Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu zespołu doradczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego zadania polegałyby na:

  • kreowaniu polityki państwa w zakresie pszczelarstwa,
  • podjęciu działań zmierzających do uregulowania problemu importu miodu,
  • identyfikacji problemów, które wynikają ze stosowania niektórych środków ochrony roślin,
  • analizie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, na podstawie której działa Polski Związek Pszczelarski,
  • analizie spraw związanych ze stosowaniem leków weterynaryjnych.

Poruszane przez przedstawicieli pszczelarzy zagadnienia spotkały się ze zrozumieniem ze strony szefa resortu rolnictwa, który zadeklarował dialog i współpracę w rozwiązywaniu problemów. − Pierwszym krokiem na tej drodze będzie powołanie zespołu roboczego, którego celem będzie analiza sytuacji w pszczelarstwie oraz przygotowanie propozycji rozwiązań problemów występujących w tym sektorze − podkreślił Krzysztof Jurgiel.

Przedstawiciele pszczelarzy wyrazili zadowolenie z dyskusji i zobowiązali się do przedstawienia propozycji osób, które mogłyby uczestniczyć w pracach zespołu.