Posiedzenie Zespołu ds. alternatywnych źródeł białka

czwartek, 15 marca 2018 r.

Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w posiedzeniu Zespołu ds. alternatywnych źródeł białka powołanego w lutym 2017 r.

Fot. Minister K. Jurgiel wręcza podziękowania za pracę w Zespole

Fot. Minister K. Jurgiel wręcza podziękowania za pracę w Zespole

Podczas spotkania członkowie Zespołu przyjęli „Program w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt”. W Programie tym wskazano krajowe alternatywne źródła białka wobec białka sojowego modyfikowanego genetycznie.

Realizacja tego Programu będzie miała na celu zminimalizowanie deficytu białka paszowego i uniezależnienie się od białka importowanego, co umożliwi dalszy rozwój hodowli zwierząt w Polsce.

Program zaakceptowany w dniu dzisiejszym przez członków Zespołu będzie teraz przedmiotem prac Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po zatwierdzeniu Programu przez Kierownictwo zostanie on podany do publicznej wiadomości.

Dzisiejsze posiedzenie było ostatnim spotkaniem Zespołu. Zakończył je wykład na temat innowacyjnych metod pozyskiwania białka z owadów.