Pomoc dla producentów świń z obszarów ASF

piątek, 23 lutego 2018 r.

Producenci świń prowadzący działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, mogą składać wnioski o pomoc - w ramach programu pomocy krajowej - do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Fot. Baner - Stop ASF

Fot. Baner - Stop ASF

Na stronie internetowej ARiMR  zamieszczony został formularz wniosku o pomoc oraz wzór oświadczenia producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej, tj. za okresy kwartalne, półroczne lub roczne. http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-rozpoczela-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-wyrownanie-kwoty-dochodu-uzyskanego-prze.html

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF należy kierować na: info@arimr.gov.pl lub do Oddziałów Regionalnych ARiMR.