Polska na Targach Grüne Woche w Berlinie

piątek, 19 stycznia 2018 r.

Rozpoczęła się wizyta ministra Krzysztofa Jurgiela w Berlinie, na Międzynarodowych Targach Grüne Woche 2018.

Fot. Minister Jurgiel, komisarz Hogan i komisarz Andriukaitis na stoisku KE

Fot. Minister Jurgiel, komisarz Hogan i komisarz Andriukaitis na stoisku KE

To jedne z największych, światowych targów żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe.

Przy okazji wizyty minister Jurgiel przeprowadzi szereg rozmów bilateralnych. Pierwsze odbyły się z ministrem rolnictwa Węgier  Sándorem Fazekasem. Omawiano m.in. temat ASF. Węgrzy popierają nasze działania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Do tej pory na  Węgrzech nie stwierdzono przypadków ASF, jednakże kraj ten planuje podjęcie działań zabezpieczających granice przed przedostaniem się wirusa. Polsko-węgierskie rozmowy dotyczyły również przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Węgierski minister popiera zgłaszane przez Polskę postulaty, w szczególności dotyczące wyrównania płatności bezpośrednich.

Spotkanie z ministrem rolnictwa Nowej Zelandii Damienem O’Connorem dotyczyło przede wszystkim omówienia współpracy gospodarczej.

- Odnotowujemy rosnące obroty handlowe produktami rolno-spożywczymi między naszymi krajami – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel i dodał, że nowozelandzcy konsumenci doceniają walory jakościowe i smakowe polskiej żywności.

Polska zainteresowana jest dalszym rozwojem eksportu artykułów rolno-spożywczych do Nowej Zelandii szczególnie w zakresie wyrobów cukierniczych, mrożonych owoców i warzyw oraz przetworów owocowo - warzywnych.

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się także z komisarzem UE ds. zdrowia
i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem oraz komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem. Rozmowy dotyczyły przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz sytuacji związanej z ASF. Minister Jurgiel przedstawił aktualną sytuację na rynku wieprzowiny oraz omówił działania podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Planowane są również spotkania z ministrami rolnictwa: Republiki Czeskiej oraz Bułgarii, wiceministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Japonii, a także rozmowy w gronie krajów bałtyckich.

Ważnym punktem wizyty będzie jutrzejsza Berlińska Konferencja Ministrów Rolnictwa „Kształtowanie przyszłości produkcji zwierzęcej – w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i wydajny”.

Polskie wystąpienie na Targach Grüne Woche odbywa się pod hasłem "Polska smakuje". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z województwami dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim prezentuje walory polskiej żywności.

Na naszym stoisku udzielane są informacje dotyczące polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz realizowanych programów żywności wysokiej jakości. Odwiedzający mogą spróbować polskich produktów spożywczych jak również zapoznać się z materiałami dotyczącymi polskiej żywości i rolnictwa. Na resortowym stoisku swoją ofertę prezentują przedstawiciele firm, których produkty zostały wyróżnione znakiem Poznaj Dobrą Żywność oraz producenci żywności tradycyjnej, ekologicznej i regionalnej.