Polityka rolna a Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

sobota, 14 kwietnia 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w, zorganizowanym w piątek w Chojnicach przez LGD Sandry Brdy, spotkaniu dotyczącym Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie i jego potencjału dla rozwoju lokalnego.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania w Chojnicach

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania w Chojnicach

Podczas spotkania przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczących systemów ekologicznych oraz zasobów energii odnawialnej Rezerwatu. Omawiano również kwestie związane z wymiarem środowiskowym Wspólnej Polityki Rolnej, w tym PROW 2014-2020.

Prezentacja podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego dotyczyła WPR po 2020 r. Komunikat Komisji Europejskiej (KE) dotyczący przyszłości WPR silnie akcentuje kwestie środowiskowe i klimatyczne, a zarazem wskazuje, że państwa członkowskie będą miały większe możliwości uwzględnienia krajowych i regionalnych uwarunkowań i potrzeb. W tym kontekście Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie może stać się czynnikiem rozwoju lokalnego, którego kierunek powinien zostać wyznaczony w wyniku współpracy władz lokalnych, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, naukowców, doradców, służb ochrony przyrody i innych.

Spotkanie zostało zakończone dyskusją, w której poruszano m.in. kwestie związane z przyszłym wsparciem praktyk rolniczych sprzyjających ochronie środowiska, rozwojem rolnictwa ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej, rozwoju agroturystyki.