Otwarcie nowych obiektów szkolnych

czwartek, 15 marca 2018 r.

Z udziałem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Reymonta w Sokołowie Podlaskim odbyło się uroczyste otwarcie nowych obiektów szkolnych: zmodernizowanych warsztatów szkolnych z salą konferencyjną i garażami oraz obiektów należących do szkolnego gospodarstwa rolnego.

Fot. Otwarcie nowych obiektów

Fot. Otwarcie nowych obiektów

Zrealizowanie inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu w 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych środków finansowych w budżecie szkół na 2017 r., jak i z dodatkowo uruchomionych z rezerwy środków finansowych przeznaczonych na inwestycje szkół resortowych. Koszt wykonanych to ponad 5 mln zł.

Oficjalne uroczystości uświetnił występ uczniów ZSCKR w Sokołowie Podlaskim, którzy zaprezentowali autorską inscenizację fragmentu dzieła patrona szkoły Władysława Stanisława Reymonta - „Chłopi”. Był to niezwykle barwny spektakl przedstawiający wesele Boryny i Jagny, urozmaicony ludowymi przyśpiewkami i obrzędami.