Ogłoszenie o wyniku oceny merytorycznej wniosków złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

piątek, 27 kwietnia 2018 r.

Fot. Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Fot. Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działając na podstawie art. 57e ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Lista przedstawia wynik prac Komisji Oceny Merytorycznej Operacji po dokonaniu oceny merytorycznej operacji, które zostały złożone w terminie 22 stycznia 2018 r. – 6 lutego 2018 r.

Wszyscy Wnioskodawcy, których operacje podlegały ocenie zostaną niezwłocznie pisemnie poinformowani o wyniku oceny operacji.

Wezwania do podpisania umów będą przesyłane przez Jednostkę Centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 294,32 kB)