O skutkach nawałnic w woj. pomorskim

poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r.

W minionym tygodniu podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odwiedził województwo pomorskie, gdzie informował o możliwościach wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku sierpniowych nawałnic.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Podczas spotkania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wiceminister mówił o pracach podejmowanych przez resort rolnictwa.

- Przygotowany został pakiet rolny dedykowany rolnikom poszkodowanym w czasie nawałnicy. Otrzymają oni wsparcie finansowe między innymi z dwóch źródeł − z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych − poinformował Ryszard Zarudzki.

Pierwsze źródło, to pomoc w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Już na początku września rozpocznie się nabór wniosków. Źródło drugie, to wsparcie ze środków krajowych, zgodnie z opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przyjętym przez Radę Ministrów, programem pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny.

W Gdańsku gospodarzem spotkania był wojewoda pomorski Dariusz Drelich. W rozmowach udział wzięli również przedstawiciele jednostek administracji zespolonej, podmioty związane z rolnictwem oraz przedstawiciele gmin z terenu województwa pomorskiego.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że priorytetem jest sprawne działanie komisji szacujących straty poszkodowanych rolników, co umożliwi szybką wypłatę odszkodowań.