Na targach Zagroda i Agro Show

niedziela, 12 lutego 2017 r.

Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w miniony weekend w Targach Hodowlanych Zagroda w Ostródzie i towarzyszącej im Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych oraz Mazurskim Agro Show. Szefowi resortu rolnictwa towarzyszył sekretarz stanu Zbigniew Babalski.

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas otwarcia targów

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas otwarcia targów

Targi były okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej i przyszłej sytuacji w rolnictwie.

− Przed nami bardzo ważna dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wyrównaniu szans na wspólnotowym rynku i perspektywach rolnictwa po roku 2020 − podkreślił  Krzysztof Jurgiel.

Minister przypomniał, że również w kraju czeka nas wiele zapowiadanych zmian. W dalszym ciągu trwają prace nad upraszczaniem procedury i zwiększaniem dostępności środków służących poprawie sytuacji mieszkańców terenów wiejskich. W końcową fazę wkraczają prace legislacyjne związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

− Do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, które mają określone potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa w poszczególnych regionach − zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Agro Show, to prezentacja oferty 100 polskich i zagranicznych marek maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Zwiedzający gromadzili się także na licznych seminariach i wykładach oraz stoiskach informacyjne firm i instytucji obsługujących rolnictwo. Na targach Zagroda można było znaleźć wszystko, co niezbędne w hodowli zwierząt, poznać ciekawych ludzi związanych z branżą, wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę. Towarzysząca targom wystawa zwierząt była okazją do podziwiania najlepszych okazów bydła, kóz, owiec oraz koni zimnokrwistych.