Konkurs Najlepsza Europejska Destynacja EDEN

środa, 24 maja 2017 r.

Konkurs EDEN jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki.

Fot. Wypoczynek na terenach wiejskich

Fot. Wypoczynek na terenach wiejskich

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie https://www.edenpolska.pl/pl/news-pl/nowa-edycja-konkursu-eden.

Polską edycję konkursu realizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a głównym organizatorem jest Komisja Europejska.

EDEN jest projektem promującym europejskie destynacje turystyczne o ściśle określonej specyfice i niepowtarzalnym charakterze, które uwzględniają potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Dlatego udział w nim mogą wziąć te destynacje, w których rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.

Tegoroczny temat przewodni, ustalony przez Komisję Europejską, to: turystyka kulturowa. W związku z tym aplikujący w tym roku o tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”, będą musieli udowodnić, że swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnych walorach dziedzictwa kulturowego.

Na obszarach wiejskich istnieje wiele niezwykle interesujących i odmiennych od innych ofert turystycznych, które wykorzystują bogaty potencjał wsi polskiej, z jej tradycjami, zwyczajami i obrzędami oraz zachowanym dorobkiem kultury materialnej. Zachęcamy do udziału w Konkursie.