Komunikat

środa, 17 maja 2017 r.

Jednym z priorytetów Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 jest wyrównanie warunków konkurencji polskich rolników w nowej perspektywie finansowej po roku 2020. WPR powinna zapewniać takie warunki na jednolitym rynku UE. Polska domaga się wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi. Jest to zawarte w przyjętym wczoraj przez Radę Ministrów dokumencie „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – polskie priorytety”.

Fot. Polski sektor rolno-spożywczy

Fot. Polski sektor rolno-spożywczy

Rząd PiS o 5 lat obniżył wiek emerytalny rolników w stosunku do rozwiązań z 2012 r.  Podczas rządów koalicji PO-PSL, w maju 2012 r. wprowadzono ustawę, która podniosła  wiek emerytalny zarówno w systemie powszechnym, jak i dla rolników (kobiet i mężczyzn) do 67 roku życia. Jednocześnie w zmienianej ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników,  ograniczono także prawo do tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej (55 lat dla kobiety, 60 lat dla mężczyzny). To rozwiązanie adresowane jest tylko do tych rolników, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia spełnią do końca 2017 r. Po tym terminie, zgodnie z ustawa z 2012 r. prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej wygasa. 

Polska była dotąd jednym z nielicznych państw UE, które nie dbały o umocnienie pozycji rolnika w całym łańcuchu żywnościowym. Prace powołanego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w styczniu 2010 r. Międzyresortowego Zespołu ds. Zwiększania Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego nie przyniosły w tej sprawie żadnych rozwiązań.

W ubiegłym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mając na uwadze słabszą pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym przygotował rozwiązania prawne wzmacniające ich pozycję. Należy do nich zaliczyć przepisy kilku ustaw m.in. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym. Została  również wdrożona ustawa, która ułatwia sprzedaży żywności przez rolników. Do umocnienia pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym przyczyni się też ustawa o spółdzielniach rolników oraz ustawa umożliwiająca  znakowanie produktów znakiem "Produkt polski".

W Unii Europejskiej ceny minimalne na podstawowe produkty rolne zostały zniesione. Państwo członkowskie nie może samodzielnie i arbitralnie ich narzucać.