Kolejne spotkanie z cyklu „ASF – edukacja i zwalczanie”

czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 25 kwietnia br., odbyła się konferencja „” zorganizowana w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań w szkołach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. Wiceminister Romanowski podczas otwarcia placu manewrowego do nauki jazdy ciągnikiem

Fot. Wiceminister Romanowski podczas otwarcia placu manewrowego do nauki jazdy ciągnikiem

W spotkaniu uczestniczyli: podsekretarz stanu Rafał Romanowski, Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk oraz lekarze weterynarii, myśliwi i przedstawiciele służb powiatowych i wojewódzkich zajmujący się problematyką ASF.

Administracyjne metody zwalczania ASF, epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych, a także mechanizmy ograniczenia populacji dzika, jako skutecznej metody zwalczania afrykańskiego pomoru świń, to tylko niektóre z tematów omawianych podczas konferencji. Ważnym punktem była również dyskusja o problemach i rozwiązaniach w zakresie powstrzymania migracji zarażonych dzików do Polski.

Wiceminister Romanowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że w walce z wirusem ASF istotne znaczenie mają działania edukacyjne. Stąd pomysł, aby nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach resortowych stali się lokalnymi liderami w upowszechnianiu wiedzy na temat zwalczania tej choroby. Założeniem jest, aby szkoły rolnicze prowadzone przez MRiRW zaaktywizowały swoje działania i włączyły się w proces edukowania środowiska, w którym funkcjonują, poprzez organizowanie szkoleń i spotkań dla rolników z terenu gminy, czy też powiatu.

Liczna obecność i aktywność osób na forum dyskusyjnym potwierdziła słuszność i konieczność organizacji tego rodzaju konferencji.