Kolejne produkty najwyższej jakości otrzymały znak PDŻ

wtorek, 27 września 2016 r.

– Ugruntowało się przekonanie, że cykl imprez pod hasłem Polagra Food jest świętem branży rolno-spożywczej. Zdobyte w ciągu 32. lat doświadczenie i prestiż sprawiły, że jest to najważniejsza tego typu impreza w naszej części Europy. Tradycją stało się też, że w czasie tych targów przedstawiciele firm otrzymują znaki programu Poznaj Dobrą Żywność dla swoich najwyższej jakości produktów – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas wczorajszej Gali PDŻ odbywającej się w godzinach wieczornych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas otwarcia Gali Poznaj Dobrą Żywność

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas otwarcia Gali Poznaj Dobrą Żywność

Program Poznaj Dobrą Żywność to program Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który od lat służy informowaniu konsumentów o produktach żywnościowych wysokiej jakości. Jego celem jest motywowanie producentów i przetwórców żywności do podnoszenia jakości swoich wyrobów.

– Zarówno Targi jak i Znak PDŻ to narzędzia promocji – zaznaczył podczas uroczystości prezes MTP Przemysław Trawa i dodał, że połączenie tych dwóch imprez to dobry mariaż pozwalający na rozwój obu wydarzeń.

Międzynarodowe Targi Poznańskie obchodzą w tym roku 95-lecie swojej działalności. Program Poznaj Dobrą Żywność ma krótszą historię, pierwsze znaki zostały nadane w 2004 roku. Od tamtego czasu wyróżnienie to otrzymało 1450 produktów wytwarzanych przez 176 producentów. Odznaczają się one najwyższą, niezmienną jakością i doskonałym smakiem.

– Znak PDŻ  jest dziś rozpoznawalny i stał się cenną wskazówką przy dokonywaniu zakupów przez  konsumentów – podkreślił minister Jurgiel.

Wczoraj wieczorem  znaki programu Poznaj Dobrą Żywność otrzymało kolejnych 48 producentów dla 193 swoich wyrobów. Podczas ceremonii wręczania znaków ministrowi Jurgielowi towarzyszył sekretarz stanu Jacek Bogucki.

– To że produkujemy bardzo dobrą żywność, żywność najwyższej jakości, żywność o wybornym smaku potwierdzają też dane dotyczące naszego eksportu rolno-spożywczego, który systematycznie rośnie. W ubiegłym roku jego wartość wyniosła blisko 24 mld euro. Dlatego też zabiegamy o dostęp do kolejnych rynków. W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy nastąpiło to w odniesieniu do 20 państw – podkreślił szef resortu rolnictwa gratulując wyróżnionym. Powiedział, że jest przekonany, iż produkty te znajdą  uznanie wśród konsumentów na całym świecie - bo są tego warte.

Uroczyste wręczenie znaków PDŻ jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Programu Poznaj Dobrą Żywność. Uroczystość ta jest również okazją do spotkań z producentami branży rolno-spożywczej, służących wymianie informacji i poglądów.