Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

czwartek, 24 listopada 2016 r.

W ministerstwie odbyło się dziś kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Foto. Uczestnicy spotkania

Foto. Uczestnicy spotkania

Podczas spotkania przekazano informacje dotyczące przygotowywania  przez Komisję Europejską na wniosek Polski zasad udzielania dodatkowego wsparcia dla producentów swiń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF. Decyzje powinny zapaść w najbliższy czasie.

Ponadto, w ministerstwie przygotowywany jest kolejny program wsparcia dla producentów trzody chlewnej, które byłoby wypłacane w 2017 r. Założenia wsparcie zostaną przekazane Komisji Europejskiej w najbliższym czasie.

Podczas spotkania przedstawiano także stan wdrażania  działań związanych z bioasekuracją, wynikających z ustawy z dnia 23 września br. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 Minister Krzysztof Jurgiel polecił podjęcie radykalnych działań wdrożeniowych, a także  bezzwłoczne przygotowanie rozporządzenia zaostrzającego wymogi bioasekuracji.

Minister polecił także podjęcie natychmiastowych działań w celu zredukowania do zera populacji dzików w pasie przygranicznym.

– Bezpieczeństwo epizootyczne Polski, to w konsekwencji również bezpieczeństwo epizootyczne całej Unii Europejskiej  i dlatego będę bezwzględnie egzekwował wszystkie podjęte w tej sprawie decyzje – podkreślił szef resortu.