Bioasekuracja – 14 sierpnia br.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r.

Do 14 sierpnia br. rolnicy utrzymujący świnie muszą dostosować swoje gospodarstwa do Programu Bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że gospodarstwo w którym przebywają świnie nie spełni wymagań bioasekuracji.

Fot. Przykłady gospodarstw, w których nieprzestrzegane są zasady bioasekuracji (fot. GIW)

Fot. Przykłady gospodarstw, w których nieprzestrzegane są zasady bioasekuracji (fot. GIW)

Jeżeli złożą oświadczenie o niespełnieniu wymogów Programu mogą skorzystać z programu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji. W takim przypadku, świnie z gospodarstwa muszą zostać poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii.

Temu rolnikowi, który zrezygnuje z utrzymywania świń przysługuje odszkodowanie za zabite zwierzęta oraz rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń.

Do 15 września br. należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR, aby otrzymać rekompensatę.