Informacje Prasowe

piątek, 1 lipca 2016 r.
Fot. Gąsięta (Foto - Instytut Zootechniki -PIB)

Polskie pisklęta i jaja wylęgowe pojadą do Brazylii

Służby weterynaryjne Brazylii zaakceptowały zaproponowany przez stronę polską wzór świadectwa zdrowia dla jednodniowych kurcząt, indycząt, kacząt, gąsiąt oraz jaj wylęgowych tych gatunków. W świadectwie zdrowia zawarte zostały warunki eksportu z Polski piskląt i jaj wylęgowych, a tym samym otwarty został rynek brazylijski dla tych towarów.

piątek, 1 lipca 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z ambasadorem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w RP

Spotkanie z Ambasadorem Algierii

Gościem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela był dziś ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Rzeczypospolitej Polskiej Salah Lebdioui.

piątek, 1 lipca 2016 r.
Fot. Grunty rolne

Ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego

W ministerstwie opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

piątek, 1 lipca 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podpisuje dokumenty przejęcia szkól w Żarnowcu

Przejęcie szkół rolniczych w Żarnowcu

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyła się dziś uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela oraz starostę i wicestarostę Zawierciańskiego Porozumienia w sprawie przejęcia szkół rolniczych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

środa, 29 czerwca 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas rozomowy z rolnikiem, który poniósł straty w wyniku gradobicia

Straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Susza, ale także ulewy, porywiste wiatry, gradobicia, intensywne burze, które w czerwcu przetoczyły się przez Polskę spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych, w niektórych miejscach dochodzące nawet do 100 proc.

środa, 29 czerwca 2016 r.
Fot. Susza

Monitoring suszy

Susza jest zjawiskiem stale występującym w polskim klimacie. W trzecim raporcie z jej monitoringu, opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wskazano wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski w uprawach: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i roślin strączkowych.

wtorek, 28 czerwca 2016 r.
Fot. Oscypek (Foto. ARR)

Produkty z oznaczeniami unijnymi lepiej chronione

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

poniedziałek, 27 czerwca 2016 r.
Fot. Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pakiet zmian PROW na lata 2014-2020

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył obradom Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbywało się 24 bm.

pokaż archiwalne