Informacje Prasowe

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.
Foto. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. przymrozków

Posiedzenie Grupy Zadaniowej

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odbyło się dziś II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie (GZ ds. NZA).

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.
Foto. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas wideokonferencji z wojewodami

Wideokonferencja z wojewodami

Zgodnie z decyzją podjętą podczas porannego posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie (GZ ds. NZA) odbyła się wideokonferencja z udziałem wojewodów.

niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Foto. Wspólna fotografia podsekretarza stanu z emerytowanymi pracownikami ODR

VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze w Starym Polu

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przebywał z wizytą w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, gdzie spotkał się m.in. z emerytowanymi pracownikami ośrodka.

niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Foto. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas otwarcia targów

Pamiętajcie o ogrodach

Pod takim tytułem odbyły się IX Wiosenne Targi Ogrodnicze, które zostały zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

piątek, 21 kwietnia 2017 r.
Foto. Inwestycje

Nawet 500 tys. zł wsparcia dla gminy lub instytucji kultury

Przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

piątek, 21 kwietnia 2017 r.
Foto. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Produkcji 20 kwietnia br. odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Na Laureatów czekało pięć indeksów tej znakomitej uczelni.

piątek, 21 kwietnia 2017 r.
Foto. Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Kolejne, 28 posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń odbyło się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

czwartek, 20 kwietnia 2017 r.
Foto. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas spotkania

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Dziś odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli: minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, radca generalny Zofia Krzyżanowska oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska.

czwartek, 20 kwietnia 2017 r.
Foto. Banknoty

Ubezpieczenie upraw rolnych

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku możliwości zawierania umów ubezpieczenia od skutków przymrozków wiosennych wyjaśniamy, że ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych, z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia funkcjonują od początku 2006 r. na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn.zm.).

środa, 19 kwietnia 2017 r.
Fot. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodujące straty w rolnictwie

Szacowanie strat spowodowanych przymrozkami będzie łatwiejsze

Wczesna wiosna, która w tym roku przyszła w marcu, niesie ryzyko szkód w wyniku przymrozków wiosennych. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana „Grupa Zadaniowa do spraw monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie”.

pokaż archiwalne