Informacje Prasowe

poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Fot. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Straty po przymrozkach wiosennych – możliwości pomocy

Wystąpienie na początku kwietnia br. w niektórych rejonach kraju przymrozków wiosennych spowodowało szkody w uprawach rolnych, w szczególności w uprawach drzew, krzewów owocowych i truskawek.

sobota, 27 maja 2017 r.
Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas konferencji na Pomorzu

Z wizytą na Pomorzu

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w piątek mówił o polskich priorytetach w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, podczas konferencji zorganizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu.

piątek, 26 maja 2017 r.
Fot. Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk odbiera dla Polski certyfikat statusu kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE u bydła

BSE opanowane

Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) − poinformowano na kończącej się dzisiaj sesji generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt.

piątek, 26 maja 2017 r.
Fot. List ministra Krzysztofa Jurgiela

Komentarz ministra

„Don Sołtyso. Rolnicze mafie okradają skarb państwa niczym mafia paliwowa” – krzyczy tytuł z najnowszego wydania „Gazety Finansowej”.

piątek, 26 maja 2017 r.
Fot. Spotkanie kadry zarządzającej jednostek doradztwa rolniczego

Spotkanie kadry zarządzającej jednostek doradztwa rolniczego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), które odbyło się w Oddziale CDR w Krakowie.

czwartek, 25 maja 2017 r.
Fot. Trzoda chlewna i bydło

Polska w całości wolna od białaczki bydła oraz w części od choroby Aujeszkyego

24 maja 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego.

czwartek, 25 maja 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej

Minister u mazowieckich rolników

Minister Rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel był dziś gościem na obradach V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej piątej kadencji, które odbywały się w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie.

czwartek, 25 maja 2017 r.
Fot. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE na Malcie

Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE na Malcie

Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w dniach 21-23 maja br. na Malcie.

pokaż archiwalne