Informacje Prasowe

środa, 26 października 2016 r.
Foto. Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Obrady Grupy Wyszehradzkiej +3

W Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyło się dziś spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

wtorek, 25 października 2016 r.
Foto. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

Dziś odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. W obradach uczestniczył także sekretarz stanu Jacek Bogucki.

piątek, 21 października 2016 r.
Foto. Podsekretarz stanu przy stoisku z wydawnictwami w Brwinowie (fot. CDR Brwinów )

XIII ROLNICZY FESTIWAL NAUKI

W dniach 20 - 21 października odbył się XIII Rolniczy Festiwal Nauki, organizowany przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronem honorowym przedsięwzięcia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronem merytorycznym Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

czwartek, 20 października 2016 r.
Fot. Logotyp KSOW

O Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył dziś III posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

środa, 19 października 2016 r.
Foto. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb

Nowelizacja obszarów wiejskich przyjęta przez rząd: komunikat CIR

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

wtorek, 18 października 2016 r.
Foto. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wdrażanie działań delegowanych PROW 2014-2020

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył dziś w spotkaniu z przedstawicielami urzędów marszałkowskich oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które było poświęcone wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w zakresie działań pozostających w kompetencjach samorządów województw.

wtorek, 18 października 2016 r.
Foto. Ziarna zbóż

O sytuacji na rynku zbóż w Polsce

Kierownictwo resortu rolnictwa omawiało aktualną sytuację na rynku zbóż i podejmowane w tej sprawie działania.

pokaż archiwalne