Informacje Prasowe

wtorek, 26 lipca 2016 r.
Fot. Od lewej: senator Józef Łyczak, wiceminister Rafał Romanowski, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz poseł Krzysztof Ardanowski

O stratach w uprawach w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Straty kujawsko-pomorskich rolników spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz prace komisji oceniających szkody w rolnictwie były głównymi tematami spotkania podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami organizacji i instytucji rolniczych, parlamentarzystami oraz reprezentantami samorządowców. Spotkanie odbyło się na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

poniedziałek, 25 lipca 2016 r.
Fot. Prezentacja polskiej żwynosci w Pawilonie Polskim w Krakowie

Polska smakuje na Światowych Dniach Młodzieży

Jabłka, mleko, drób i marchew - to produkty, którymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Agencją Rynku Rolnego wita pielgrzymów z całego świata. Posmakować ich można w Pawilonie Polskim pod Wawelem w ramach kampanii „Poland tastes good”.

poniedziałek, 25 lipca 2016 r.
Fot. Premier Beatę Szydło i szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beatę Kempę częstują polskimi jabłkami sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki oraz prezes ARR Łukasz Hołubowski

Przepiękne polskie jabłka na Światowych Dniach Młodzieży

- Przepiękne polskie jabłka - powiedziała dzisiaj prezes Rady Ministrów Beata Szydło, podczas otwarcia Pawilonu Polskiego pod Wawelem. Jest to wystawa promująca m.in. polską gospodarkę i rolnictwo podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

poniedziałek, 25 lipca 2016 r.
Fot. Ziarno

Kontrola importu zbóż

W ostatnich tygodniach napływają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje o wzmożonym imporcie do kraju ziarna zbóż z Ukrainy oraz jego niekorzystnym wpływie na sytuację popytową i cenową na krajowym rynku zbóż, zwłaszcza w południowo-wschodnich regionach kraju.

sobota, 23 lipca 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas spotkania w Lubawie

O rolnictwie w Lubawie

Na zaproszenie izb rolniczych oraz związków zawodowych minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w spotkaniu z rolnikami, które odbyło się w Lubawie. W spotkaniu brali również udział sekretarz stanu Zbigniew Babalski oraz wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski.

piątek, 22 lipca 2016 r.
Fot. Miód

Polski miód i produkty rybołówstwa pojadą do Algierii

Służby weterynaryjne Polski i Algierii uzgodniły wzory świadectw zdrowia dla eksportowanych do Algierii produktów rybołówstwa, a także dla miodu pasteryzowanego. Uzgodnienie świadectw oznacza oficjalne otwarcie rynku algierskiego dla tych produktów.

piątek, 22 lipca 2016 r.
Fot. Krowy

Wzrośnie eksport polskiej wołowiny do Turcji

Trzy nowe, polskie zakłady zostały wpisane na listę zakładów uprawnionych do eksportu wołowiny, którą prowadzi Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Inwentarza Żywego Republiki Turcji.

czwartek, 21 lipca 2016 r.
Fot. Krowy

Rynek saudyjski - eksport wołowiny coraz bardziej realny

Główny Inspektorat Weterynarii uzyskał uprawnienia do nadawania, we współpracy z Saudyjskim Urzędem ds. Żywności i Leków, uprawnień eksportowych polskim producentom mięsa wołowego i produktów wołowych.

pokaż archiwalne