Informacje Prasowe

środa, 21 września 2016 r.
Fot. Logo KRUS

Zgłaszanie kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

30 listopada 2016 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników) w związku z zakończeniem IX kadencji tej Rady przypadającej na dzień 31 grudnia 2016 r. Komunikat w tej sprawie ogłosił Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie nr 1 z dnia 12 września 2016 r., zamieszczonym w BIP KRUS w zakładce Rada Rolników.

środa, 21 września 2016 r.
Fot. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności

Bezpieczeństwo żywności – jedna inspekcja

Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

środa, 21 września 2016 r.
Foto. UE

Uproszczenie WPR w ramach przeglądu unijnego budżetu

Komisja Europejska opublikowała 14 września br. Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady pn.: „Śródokresowy przegląd / rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020. Budżet UE ukierunkowany na wyniki” [COM(2016) 603 final]. Tym samym na forum UE oficjalnie rozpoczął się śródokresowy przegląd wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020.

wtorek, 20 września 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z dyrektorami

Nowi dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego

20 sierpnia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Na ich podstawie wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

wtorek, 20 września 2016 r.
Fot. Kwiaty bobu

Zmiany w płatnościach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

poniedziałek, 19 września 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z rolnikmi w Szczecinie

O rolnictwie w Szczecinie

Kontynuując spotkania z rolnikami minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z rolnikami, przedstawicielami związków i instytucji działających w obszarze rolnictwa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

poniedziałek, 19 września 2016 r.
Fot. Od lewej sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas, minister Krzysztof Jurgiel oraz prof. Bogusław Czerny

Konopie – wielokierunkowe wykorzystanie

- Dzisiejsze spotkanie jest efektem starań Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. To ośrodek badawczo-rozwojowy z wieloletnią tradycją w agrotechnice i badaniach nad pozyskiwaniem oraz oceną właściwości naturalnych surowców włóknistych i zielarskich – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który otworzył konferencję pt. „Konopie – uprawa, przetwórstwo, wielokierunkowe wykorzystanie i potencjał medyczny”.

niedziela, 18 września 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w Lubaniu

XIX Kaszubska Jesień Rolnicza

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w XIX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej zorganizowanej na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu koło Kościerzyny. Impreza była połączona z Dożynkami Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma. Współorganizatorami Kaszubskiej Jesieni Rolniczej byli: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt oraz Pomorski Związek Hodowców Koni

piątek, 16 września 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w budynku inwentarskim na Fermie Bydła w Grotkowie

Nowoczesny obiekt w spółce hodowlanej

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w uroczystym otwarciu zmodernizowanego budynku inwentarskiego na Fermie Bydła w Grotkowie, należącej do Spółki Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.

pokaż archiwalne