Biuletyn informacyjny Nr 2-3/2018 (204)

W numerze:

  • Prorytety Ministrastwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019

Podpisano do druku: 01.03.2018 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 2-3_2018.pdf (4,9 MB)