Biuletyn informacyjny Nr 1/2018 (203)

W numerze:

  • Propozycje zmian w PROW 2014-2020
  • Teraz tylko e-wniosek
  • Modernizacja gospodarstw rolnych

Podpisano do druku: 25.01.2018 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 1_2018.pdf (4,4 MB)