Biuletyn informacyjny Nr 10/2017 (201)

W numerze:

  • Stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.
  • Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w sierpniowych nawałnicach

  • Razem łatwiej

Podpisano do druku:    13.10.2017 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

        

Do pobrania: bim_10_2017.pdf (3,6 MB)