Biuletyn informacyjny Nr 4/2016 (187)

W numerze:

  • Ziemia lepiej chroniona – najważniejsze przepisy nowo uchwalonej ustawy
  • Obrót ziemią w Europie
  • Zainwestuj w modernizację – nawet 900 tys. zł do wzięcia

Podpisano do druku: 19.04.2016 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIU 4_2016 WERSJA EKRANOWA.pdf (3,4 MB)