Biuletyn informacyjny Nr 9/2015 (182)

W numerze:

  • Pomoc dla poszkodowanych przez suszę
  • Preferencyjne kredyty klęskowe
  • Co z nowego PROW może być w tym roku

Podpisano do druku: 02.09.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM_9_2015.pdf (3,5 MB)