Biuletyn informacyjny Nr 4-5/2015 (179)

W numerze:

  • Rolnictwo ekologiczne
  • Wędkowanie na Bałtyku
  • Gdzie po kredyt z dopłatą
  • Renty strukturalne
  • Materiał siewny z dopłatą

Podpisano do druku: 06.05.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 4-5_2015.pdf (3,6 MB)