Biuletyn informacyjny Nr 10/2015 (183)

W numerze:

  • Sprzedaż bezpośrednia
  • PROW na lata 2014-2020
  • Jaka pomoc z PO „Rybactwo i Morze”
  • Rekompensaty za suszę i niskie ceny
  • Nawet 900 tys. zł na modernizację gospodarstwa

Podpisano do druku: 13.10.2015 r.

Łączność z czytelnikami:

Zespół Prasowy MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: 10_2015 WERSJA EKRANOWA.pdf (3,5 MB)