Biuletyn informacyjny Nr 9/2014 (174)

W numerze:

• Ofensywa dyplomatyczna
• Produkcja i sprzedaż żywności na małą skalę
• Wsparcie konkurencyjności polskich rolników w ramach PROW 2014-2020
• Modernizacja gospodarstw rolnych
• Kredyty klęskowe
• Ułatwianie startu młodym rolnikom

Podpisano do druku: 11.09.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: 9_2014 BIULETYN.pdf (4,1 MB)